Målarfärg hör inte hemma i avloppet

Med tanke på den rådande vattensituationen på många platser i Sverige vill vi påminner om hur viktigt det är att värna om vårt fina dricksvatten och vår natur.

Det vi spolar ner i vårt avlopp kommer till vårt reningsverk. Men reningsverket klarar inte av att rena avloppsvattnet från alla ämnen, utan vissa blir kvar i vattnet och följer med ut i naturen.

Visste du att målarfärg innehåller ämnen som är svåra att rena? All målarfärg, även vattenbaserad eller miljömärkt färg räknas som farligt avfall.

Gör så här när du har målarprojekt där hemma:

  • All överbliven färg lämnar du till Återvinningscentralen i Kvarntorp
  • Penslar eller rollers förvarar du i en plastpåse under målningstiden.
  • Tvätta aldrig en roller, släng den när du har målat klart.
  • Tvätta penseln så här:
  1. Torka av penseln den ordentligt på ett papper eller en trasa.
  2. Tvätta penseln i lösningsmedel eller vatten som du lämnar till Återvinningscentralen som farligt avfall.
  3. Papper och trasor slänger du i hushållssoporna.

Kom ihåg att föroreningar som inte reningsverken kan rena hamnar i naturen och vi är alla en del av naturen.