Kumla kommun inför digital anslagstavla

Kumla kommun tar ytterligare ett steg framåt vad gäller digitalisering genom att göra den kommunala anslagstavlan digital.

Som kommun är vi skyldiga att på den kommunala anslagstavlan bland annat anslå att protokoll är justerade. Detta har betydelse till exempel för möjligheten att begära prövning av fattade beslut i kommunfullmäktige och nämnder. Tidigare har den som velat ta del av den informationen varit tvungen att besöka stadshuset.

Som ett led i en fortsatt digitalisering inom Kumla kommun finns nu denna möjlighet via kommunens hemsida. Vill du som medborgare ha koll på när ett protokoll från en viss nämnd är justerat kan du se detta här. Anslagstavlan finns även att se på skärmen i vårt servicecenter.