Nu anlägger vi reservutrustningen för vattenförsörjningen

Just nu pågår ett stort arbete med att anlägga den extraanläggning som ska säkerställa att vi kan ta dricksvatten ur Tisaren om vattennivåerna sjunker ytterligare.

Marcel Minnegal som är chef på VA-verken berättar att de bygger 600 meter flytbrygga som ska bära ledningar och strömkablar ut till en ponton där fyra nya extrapumpar installeras. Vattnet ska alltså pumpas från en djup del av Tisaren och fram till platsen för kommunens ordinarie pumpar, som riskerar att torrläggas om Tisarens sjunker ytterligare.

Anledningen att pontonen ligger så pass långt borta från våra befintliga pumpar är att vi måste ha rejält vattendjup, även om Tisaren sjunker. Pumparna är rätt stora och vi vill inte komma nära bottensedimentet i sjön, utan vill pumpa rent och fint vatten, förklarar Marcel. Det är fyra stora pumpar som tillsammans pumpar fram 1 miljon liter vatten per timma.

Vädrets makter styr

Det är inte roligt för de boende kring Tisaren. Strandkanten har flyttat sig en bra bit. Tyvärr är det vädrets makter, som ingen kan råda över, och dricksvatten får Kumla och Hallsbergs kommun måste prioriteras.

- Men vi kan konstatera att det lilla regn som har kommit genast ger effekt. Tisaren kommer att återgå till sitt gamla jag med tiden. Har vi riktig tur kommer vi inte ens att behöva starta upp reservutrustningen, säger Marcel.

Tänk alltid på att vara varsam med vattnet

Det är alltid klokt att tänka på hur man använder sitt vatten. Både för tillgången nu när vi har brist, och för sin egen ekonomi. Att använda vatten kostar resurser och varmvatten kostar än mer. Många bäckar små – alla besparingar är av godo.

Du kan följa arbetet

Vi kommer löpande att publicera korta rapporter om hur det går i arbetet och hur situationen med vattennivåerna förändras. Adressen är kumla.se/tisarvattnetöppnas i nytt fönster