Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bara kiss, bajs och toapapper i toan!

Snus är en av de saker som ofta spolas ner i våra toaletter men som ställer till problem i vår natur.

Snus innehåller den giftiga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen. Kadmium bryts inte ner i reningsverket heller så varje gång snus spolas ner i avloppet ökar föroreningen av naturen. Snus hör hemma i papperskorgen, inte i avloppet!

Edward Blom sänder en hälsning genom organisationen Svenstk vatten i kampen mot snuset. Se hans film om att fulspola snus och annat skräp.

Varför uppmärksammar vi toaletten?

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har.