Stöd och motivation för att att komma till studier och arbete

Kumla kommun ger stöd till den som riskerar eller har hamnat utanför jobb och skola.

Dels genom projektet #jagmed som riktar sig till ungdomar mellan 16-20 år, men även insatser för unga vuxna ända upp till 25 år.

#jagmed - EFS-projekt (Europeiska socialfonden)

Kumla kommun är med i ett regionalt EFS-projekt som heter #jagmed. Projektet syftar till att hitta metoder och arbetssätt för att förhindra avhopp från skolan och för att hitta vägar tillbaka.

- Det finns så vitt skilda anledningar till att man som ungdom behöver stöttning för att ta sig vidare. Det kan handla om en psykosocial ohälsa, koncentrationssvårigheter, mobbning, att inte blivit sedd i skolan eller en stökig skolmiljö, säger projektledare Jenny Vennerstrand.

Just nu arbetar projektet med att söka upp ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan eller har en gymnasieexamen för att erbjuda stöd i att påbörja sin utbildning. Projektet jobbar också med att tillsammans med skolornas elevhälsa träffa elever som ligger i riskzonen för att göra skolavhopp.

För den som är över 20 år finns möjligheten att utbilda sig i ett välfärdsyrke eller komplettera en ofullständig gymnasieutbildning, om man vill i kombination med att arbeta deltid eller praktisera. Satsningen är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

- Vi har kommit igång med ett bra samarbete. Vuxenutbildningen här i Kumla är flexibla och erbjuder bra stöd för den som behöver det i sina studier. Och inom välfärdsyrkena har man ett stort behov av ny persona och är väldigt positiva till att ta emot unga människor för arbete och praktik, säger Anna Windh och Roger Källström som är anvariga inom Kumla kommun.