Vi säkrar dricksvattnet

Som många har noterat har vi låga vattennivåer i vårt område. Kumla kommun genomför åtgärder för säkerhets skull, ifall vintern och kylan kommer innan vi får ordentligt med regn.

Kumla kommun levererar dricksvatten till Kumla och Hallsbergs kommun. Vattnet tas ur Tisaren. Under våren sänktes Tisaren för att möjliggöra saneringsarbetet i markerna kring sjön. I och med den torra sommaren är nu vattennivåerna väldigt låga.

För att säkra vattenförsörjningen om resten av hösten och vintern fortsätter utan regn kommer Kumla kommun nu att vidta åtgärder. Planen är att flytta intaget för råvattnet i Tisaren till en djupare del. Där anläggs provisoriska pumpar och ledningar som säkerställer tillgången.

- Vi genomför säkerhetsåtgärderna innan vintern kommer, sedan får vädret avgöra om vi behöver ta utrustningen i bruk. I och med att dricksvatten är en helt avgörande fråga i ett samhälle jobbar vi alltid förebyggande. Vi kan aldrig ta några risker, förklarar Marcel Minnegal, chef för Kumla kommuns vatten- och reningsverk.