Avarn sköter parkerings-övervakningen i Kumla

Kumla kommun köper in tjänsten av parkeringsövervakning av ett bolag som heter Avarn.

De utför arbetet att bevaka gator och allmänna parkeringar. De tar också ansvar för att besiktiga och kontakta ägare till övergivna fordon som står på kommunens mark, så kallad skrotbilshantering.

Kommunen har som uppdragsgivare fortfarande det övergripande ansvaret för alla parkeringsärenden.