Kunskap i fokus inom förskolan

Kunskap i fokus handlar om utveckling av undervisning och lärande. En del i detta utvecklingsarbete handlar om att observera varandra och ge varandra användbar feedback.

Verksamhetsbesök med observationer har påbörjats av skolledarna i Kumla och förskolechef Cathrine Hansson- Sonnerstedt har varit ute vid några tillfällen.

Hur gör du?

Jag har med mig observationsmallen, som är framtagen utifrån förskolans läroplan 98/10. Min iPad är också med som ett bra verktyg, med den kan jag ta bilder som vi sen kan prata kring vid återkopplingen till pedagogerna.

Hur går det till?

Vid några tillfällen har jag observerat en ensam pedagog med några barn och andra gånger har det varit olika vardagsaktiviteter med fler vuxna och barn. Ibland bokar jag en tid och ibland dyker jag bara upp för att på så sätt fånga det som händer här och nu. Tiden för besöken har också varit olika, från 10 minuter till längre stunder, både ute och inne.

Hur har det mottagits?

Det har tagits emot bra. Visst är det lite pirrigt för en del pedagoger, det är ganska nytt att bli sedd på detta viset. Återkopplingen är jätteviktig att jag lyfter det som jag tycker är kreativt och bra. Lyfta goda exempel är alltid framgångsrikt och kul att få återberätta hur jag har sett pedagogernas yrkesskicklighet att stimulera och utmana barnens lärande.

Men det är lika viktigt att kunna ifrågasätta verksamheten och fråga varför man gör som man gör i en del situationer. Reflektionen tillsammans är viktig för att ge positiv feedback och även lyfta utvecklingsområden. Det är det som är poängen i detta arbeta, att vi ska höja kvalitén och att vi förskolechefer ska synas mer i verksamheterna. Vara en pedagogisk ledare!

Vad har du sett?

Vi har haft barns inflytande och delaktighet som ett projekt under hela året 2015 på Hagaområdet. Idag kan jag se en mer närvarande pedagog som medvetet ställer frågor för att ta reda på barnens intressen, erfarenheter och nyfikenhet. Men även där kan vi bli bättre, ingen blir fullärd på en gång.

Det krävs engagemang, diskussioner och modet att våga granska sig själva!

I år har vi börjat fokusera på teknik, ett av läroplanens strävansmål, som vi såg var ett utvecklingsområden utifrån våra kvalitetsarbeten och föräldraenkäter. Här kan vi absolut bli bättre men bara genom att vi är medvetna om ämnet så händer det saker. Nu är det dessa ”glasögon” som ska på!