Nyheter


 • Nyhetsbild

  Digitala verktyg inom förskolan

  I Kumla jobbar förskolorna med att, precis som läroplanen säger, erbjuda både analoga och digitala verktyg. Det handlar inte om att det digitala ska ersätta det analoga, utan berika och visa på fler alternativ.

 • Blomsteräng

  Nya förvaltningschefer på plats i augusti

  Vi kan nu berätta att vi kommer ha två nya förvaltningschefer på plats inom kort. Linda Herou Meriloo som ny förvaltningschef på förvaltning för livslångt lärande och Anna Windal som ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Nyhetsbild

  Kampen mot invasiva arter fortsätter

  Vi arbetar aktivt med att gynna vår natur i all dess härlighet. Det görs bland annat genom att bilda naturreservat, sköta parker och grönytor, göra åtgärder för rödlistade arter eller slå våra ängar och där en viktig åtgärd är att bekämpa främmande arter, så kallade invasiva arter.