Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Nyheter


 • Gallring i Tallängsskogen i Hällabrottet

  Under januari-februari gallrar vi i skogen söder om Tallängsskolan, eftersom granarna inom området har pågående angrepp av granbarkborrar.

 • Biologisk mångfald och kulturmiljövärden

  Under hösten 2020 fick Kumla kommun beviljat stöd från Skogens Miljövärden , som resulterat i att vi nu förstärker och bevarar våra natur- och kulturmiljövärden på i huvudsak två områden. Dels till delar av Kvarntorpshögen, men också till skogsmarken runt Söderhavet.

 • En hand med en penna som bockar för rutor med ledsen, neutral och glad gubbe.

  Nominering till årets kvalitetskommun ger oss större verktygslåda

  Kumla kommun har ett stort fokus på att utveckla och höja kvaliteten i arbetet, för att säkerställa att våra kommuninnevånare får den service de har rätt till. Vårt senaste steg i utvecklingsarbetet är att vi har ansökt om att bli Sveriges kvalitetskommun.

 • En person får en vaccinationsspruta i armen

  Nu är vaccinationerna igång av våra äldre

  Vi är nu i full gång med att vaccinera mot covid-19 och det är hyresgästerna på våra vård- och omsorgsboenden som är först ut.

 • Andreas och Robert på Djupadalsbadet vid rengöringsanläggningen.

  Ny teknik förbättrar Djupadalsbadets miljöpåverkan och ekonomi

  Kumla kommun har investerat i tekniken ultrafiltrering, för att minska vattenförbrukningen på Djupadalsbadets anläggning. En bra investering för miljön som dessutom kommer att vara betald redan inom tre år.

 • En ungdom som blåser på snö som den har i handen

  Skolstart måndag 11 januari

  Skolstart och vackert snöfall! Det är bara att njuta. Måndagen den 11 januari startar grundskolorna här i Kumla.