Nyheter


 • Biologisk mångfald och kulturmiljövärden

  Under hösten 2020 fick Kumla kommun beviljat stöd från Skogens Miljövärden , som resulterat i att vi nu förstärker och bevarar våra natur- och kulturmiljövärden på i huvudsak två områden. Dels till delar av Kvarntorpshögen, men också till skogsmarken runt Söderhavet.

 • En hand med en penna som bockar för rutor med ledsen, neutral och glad gubbe.

  Nominering till årets kvalitetskommun ger oss större verktygslåda

  Kumla kommun har ett stort fokus på att utveckla och höja kvaliteten i arbetet, för att säkerställa att våra kommuninnevånare får den service de har rätt till. Vårt senaste steg i utvecklingsarbetet är att vi har ansökt om att bli Sveriges kvalitetskommun.

 • Andreas och Robert på Djupadalsbadet vid rengöringsanläggningen.

  Ny teknik förbättrar Djupadalsbadets miljöpåverkan och ekonomi

  Kumla kommun har investerat i tekniken ultrafiltrering, för att minska vattenförbrukningen på Djupadalsbadets anläggning. En bra investering för miljön som dessutom kommer att vara betald redan inom tre år.