Nyheter


 • Makaonfjäril

  Fjärilslandskapet i Norra Mossby

  Under hösten skrevs avtalet mellan Kumla kommun och Fortum Recycling and Waste på, ett samarbete som innebär att Fortum sponsrar åtgärder som kommunen genomför i fjärilslandskapet i Norra Mossby. Kommunen har nu under hösten genomfört de åtgärder som planerats för detta år kring ängsskötseln i området och anläggandet av fyra sandbäddar för solitärbin.

 • Årets bubblare och Årets Kumlingar

  Grattis säger vi till Hyrcenter Nerike AB och Solkraft i Viby AB som idag har tilldelats utmärkelsen Årets bubblare 2020. Vi säger också grattis till Egastronomis Anna och Niklas Edgren som tilldelats utmärkelsen Årets Kumlingar 2020!


 • Årets företag 2019 är Butikskonsult Kumla AB

  Grattis säger vi till Butikskonsult Kumla AB som idag tilldelats utmärkelsen Årets företag 2019.