Nyheter


 • En kvinna i röd jacka som går med stavar i en skog med höstlöv.

  Från brukarforkus till brukarens fokus – för ett självständigt liv

  Det pågår ett skifte i synsätt och arbetssätt inom LSS-omsorgen kommunen. Boendena är omorganiserade och personalen utbildar sig inom projektet Ett självständigt liv.


 • Hipp hipp hurra!

  Vi lever i en annorlunda tid men trots det har vi idag, på ett coronaanpassat sätt, uppvaktat årets ungdomsledarstipendiat och årets kulturpristagare.

 • En ung hand som håller i ett par äldre händer.

  Kumla satsar för att säkra kompetensen inom äldreomsorgen

  Genom det statliga bidrag Äldreomsorgslyftet, och ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Förvaltning för livslångt lärande har sexton av våra medarbetare startat sin undersköterskeutbildning nu. Utbildningen är upplagd med halvtid arbete och halvtid egna studier, med 100% lön.

 • Tillsammans för Kumlas bästa!

  Det är tuffa tider just nu, speciellt för företagarna i vår kommun. Många lider av de konsekvenser som gällande råd och rekommendationer för med sig.

 • Översiktsplan 2040

  Kumla kommuns översiktsplan, Kumla kommun 2040, är nu antagen och har vunnit laga kraft.

 • Samtjänstavtal med Polisen upphör den 7 december

  Detta innebär att Kumla kommun inte längre tar emot hittegods eller tillhandahåller polisens blanketter.

 • En hand som håller i en kompass

  Kommunkompassen - för ett liiite bättre Kumla!

  Vi har som vision att hela tiden arbeta för att bli liiite bättre. Som en del i detta samt för att få ett helhetsperspektiv och ett stöd i vårt fortsatta förändringsarbete genomför vi nu utvärderingen Kommunkompassen.

 • Inrapportering vid hantering av farligt avfall

  Från och med den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.