Nyheter


  • Bildstöd skapar större delaktighet hos barn och unga

    Som en del i arbetet med att öka barns delaktighet har socialtjänsten inom Kumla kommun tagit fram ett bildstöd. Någonting som även har fått en nationell spridning och som på sikt kan bli en del av en ny bok på ämnet Barnkonventionen för socialtjänsten.