Nyheter


 • Nu ska Kungsparkens vård- och omsorgsboende ta form

  Inom kort kommer området kring tidigare Kungsgårdens vård- och omsorgsboende att förändras då byggnationen av nytt boende påbörjas.

 • Nu har vi sammanfattat 2019

  2019 redovisade Kumla kommun ett positivt resultat på 77,8 mkr och som bidrar till en stabil och bra grund för de utmaning vi står inför när andelen äldre och yngre ökar och andelen i arbetsför ålder minskar.

 • En humla på en ängsblomma.

  Vi skapar ängar för biologisk mångfald

  Inför sommaren 2020 startar vi ett projekt som handlar om att testa att skapa ängsmark på ytor i kommunen som vi ser inte används för rekreation. Därför kommer vi att låta bli att klippa gräset på utvalda platser runt om i kommunen.

 • Sömn, kost och skärmvanor på Vialundskolan

  Kolla in utbildningsradions Lärlabbet avsnitt 10 som handlar om sömn, kost och skärmvanor och där elever och pedagoger från Vialundskolan medverkar.