Nyheter


  • En hand som håller i en penna och svarar på en enkätundersökning

    Många är nöjda inom LSS, men vi önskar fler svar

    I Kumla kommun finns idag närmare 240 medborgare som har rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I en enkätundersökning, som gjordes under 2019, kan vi se att många är nöjda med den service och de tjänster som vi erbjuder men att vi har ett arbete att göra när det gäller att få fler att svara på enkäten.

  • Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

    Vuxenutbildningen i Kumla har fått stöd från Europeiska socialfonden för att stötta hemmasittande ungdomar, personer med högfungerande autism och utlandsfödda kvinnor med kort utbildning att på sikt klara studier eller få ett arbete.