Nyheter

 • 2020-01-31

  Driftstörningar i vår e-post

  De senaste dagarna har vi haft driftstörningar i vår e-post. Det fungerar som vanligt när man har kontakt via e-post med oss, men vi märker att vissa system som är kopplade till e-posten inte fungerar fullt ut. Till exempel har bokningsbekräftelser för idrottshallar inte gått ut som de ska.
 • 2020-01-31

  Framtidens Kumla tar form!

  Måndag 3 februari startar utställningen för Översiktsplan Kumla kommun 2040 och pågår till 5 april. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter, på biblioteket eller här på webbplatsen.
 • 2020-01-15
  En hand som håller i en penna och svarar på en enkätundersökning

  Många är nöjda inom LSS, men vi önskar fler svar

  I Kumla kommun finns idag närmare 240 medborgare som har rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I en enkätundersökning, som gjordes under 2019, kan vi se att många är nöjda med den service och de tjänster som vi erbjuder men att vi har ett arbete att göra när det gäller att få fler att svara på enkäten.
 • 2020-01-15
  Tegelfasaden på Kumlas gamla vattentorn

  Nu är det dags att nominera till årets miljö- och byggnadspris

  Senast den 31 mars måste vi ha din nominering som du enkelt gör via vår e-tjänst.
 • 2020-01-15

  Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

  Vuxenutbildningen i Kumla har fått stöd från Europeiska socialfonden för att stötta hemmasittande ungdomar, personer med högfungerande autism och utlandsfödda kvinnor med kort utbildning att på sikt klara studier eller få ett arbete.