Nyheter

 • 2018-06-29

  Viktig information till dig som ska börja bygga

  Den 1 juli träder en ny förvaltningslag i kraft vilket bland annat innebär förändring av byggstart efter att beslut om bygglov är fattat.

 • 2018-06-27

  Vi fixar till den "gröna korridoren" mellan Önskeholmsgatan och Olstorpsgatan samt Lugnets gata

  I Kumla kommun arbetar vi sedan några år med att anlägga naturstigar för barn. Meningen är att och locka ut dem i grönområden i närheten av lekplatser för lek och lärande i naturen.
 • 2018-06-25

  Var rädd om vårt vatten!

  Det goda vattnet i våra kranar är en självklarhet för oss alla i Kumla kommun, men våra vattenresurer är inte oändliga. Därför måste vi hushålla med vattnet och inte slösa med det i onödan.
 • 2018-06-19

  John Norlandergymnasiet avvecklas

  Kumla kommunfullmäktige har, den 18 juni 2018, fattat beslut om att avveckla John Norlandergymnasiets nationella program och sökbara introduktionsprogram (yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val) från och med läsåret 2020/2021.
 • 2018-06-12
  Bild från utdelningen på Skogstorpsskolan

  Grattis Maria Björklund!

  Idag har Maria Björklund, på Skogstorpsskolan 7-9, tilldelats Kumla kommuns pedagogiska pris. Maria arbetar som no-lärare och blev nominerad av elever på skolan.

 • 2018-06-08
  Bild från utdelningen på Trädgårdens förskola

  Grattis Hallondalens arbetslag!

  Idag har arbetslaget Hallondalen, på Trädgårdens förskola, tilldelats Kumla kommuns pedagogiska pris i kategorin Förskola och pedagogisk verksamhet.

 • 2018-06-08

  Vi belönar duktiga elever inom vård- och omsorgsprogrammet!

  Socialnämnden delar ut ett stipendium till tre Kumlaelever som läser vård- och omsorgsprogrammet och som har varit seriösa och ambitiösa under gymnasietiden.
 • 2018-06-04

  Framtidens Kumla tar form!

  Just nu pågår samrådet för Översiktsplan Kumla kommun 2040 och vi är intresserade av vad du tycker om förslaget.