Nyheter

  • 2016-05-09

    Kunskap i fokus inom förskolan

    Kunskap i fokus handlar om utveckling av undervisning och lärande. En del i detta utvecklingsarbete handlar om att observera varandra och ge varandra användbar feedback.