Hundralappen

Kumla kommuns verksamheter kostar tillsammans cirka 1 146 miljoner kronor. Pengarna är dels den skatt som kommuninvånarna betalar och dels bidrag från staten.

Skattemedel

Drygt 56 kr av hundralappen är skatt som betalas in från kommuninvånarna.

Statsbidrag

Nästan 28 kr av hundralappen kommer från staten genom olika bidrag.

Andra inkomster

16 kr av hundralappen kommer in till kommunen genom exempelvis hyror och arrenden, avgifter i barnomsorgen, äldreomsorg och för avgifter för vatten och avlopp.

Här nedanför kan du se hur en hundralapp används i Kumla kommun:

Cirkeldiagram som beskriver hur kommunens pengar är fördelade mellan olika verksamheter

Kostnader

Skriv tabellbeskrivning här

Förskoleverksamhet inkl. fritidshem, 16 kr


Kostnad för en plats i förskolan

117 000 kr

Antal barn 1-5 år

1 389 st

Andel av barn i förskoleåldern som går i förskola

95 %Kostnad för en plats på fritidshem

27 000 kr

Antal barn 6-12 år

2 049 st

Andel av barn i skolålder som går på fritidshem

65 %

Skriv tabellbeskrivning här

Grundskola, 22 kr


Kostnad för en plats i grundskolan

96 000 kr

Antal barn 6-15 år

2 856

Andel barn som når behörighet till gymnasiet

81,7 %

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasieskola, 10 kr


Kostnad för en plats i gymnasieskola

137 000 kr

Antal barn/ungdomar 16-18 år

818 st

Antal elever i egen gymnasieskola

92 st

Antal elever i annan gymnasieskola

771 st

Skriv tabellbeskrivning här

Äldreomsorg, 20 kr


Kostnad per boendeplats på vård- och omsorgsboende

772 000 kr

Invånare 65 år och äldre

4 206 st

Antal personer som har hemvård

337 st

Antal platser i särskilt boende

158 st 

Skriv tabellbeskrivning här

Kultur och fritid, 6 kr


Antal besök på biblioteket

221 000 st

Antal utlånade media på biblioteket

159 614 st

Antal besök på Djupadalsbadet

228 589 st

Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet, 2 kr


Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärd

251 st

Antal flyktingmottagna personer

108 st