Medarbetare

Kommunens cirka 2100 medarbetare arbetar för Kumlas
medborgares bästa och det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga personal- och kompetensförsörjningen nu och framöver. Personalredovisningen beskriver hur kommunen arbetar med att uppfylla målen inom området medarbetare.

Två medarbetare sitter vid ett bord och tittar på en läsplatta tillsammans.