Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Översikt över verksamhetens utveckling

En tabell som visar den kommunala koncernens intäkter, kostnader, resultat, soliditet och låneskuld.
Tabell som visar kommunens intäkter, kostnader, årets resultat, soliditet och mycket mer.

Kommunen har utvecklats i postiv riktning. Soliditeten i såväl koncernen som kommunen har stärkts kraftigt. Koncernskulden har minskat. Kommunen har redovisat resultat under den senaste femårsperioden som motsvarar 6,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Befolkningen har ökat med 528 personer. Antalet elever i grundskola och gymnasieskola har ökat medan
antalet barn i förskolan inte ökat i samma omfattning. Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB har minskat antalet lägenheter och lokalytor. Detta har skett genom försäljningar för att få in kapital till nya projekt. Uthyrningsgraden är hög. Intresset från externa aktörer att investera i fastigheter i Kumla har ökat.