Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hundralappen

Kumla kommuns verksamheter kostar tillsammans cirka 1 769 miljoner kronor. Pengarna är dels den skatt som kommuninvånarna betalar och dels bidrag från staten.

Skattemedel

Drygt 56 kr av hundralappen är skatt som betalas in från kommuninvånarna.

Statsbidrag

Nästan 30 kr av hundralappen kommer från staten genom olika bidrag.

Andra inkomster

14 kr av hundralappen kommer in till kommunen genom exempelvis hyror och arrenden, avgifter i barnomsorgen, äldreomsorg och för avgifter för vatten och avlopp.

Här nedanför kan du se hur en hundralapp används i Kumla kommun:

Cirkeldiagram som beskriver hur kommunens pengar är fördelade mellan olika verksamheter

Kostnader

Kostnader förskoleverksamhet inklusive fritidshem

Förskoleverksamhet inklusive fritidshem, 15 kr


Kostnad för en plats i förskolan

113 000 kr

Antal barn 1-5 år

1 380 st

Andel av barn i förskoleåldern som går i förskola

96 %Kostnad för en plats på fritidshem

31 000 kr

Antal barn 6-12 år

2 181 st

Andel av barn i skolålder som går på fritidshem

54 %

Kostnader grundskola

Grundskola, 24 kr


Kostnad för en plats i grundskolan

102 000 kr

Antal barn 6-15 år

3 020

Andel barn som når behörighet till gymnasiet

88 %

Kostnader gymnasieskola

Gymnasieskola, 10 kr


Kostnad för en plats i gymnasieskola

144 000 kr

Antal barn/ungdomar 16-18 år

808 st

Antal elever i egen gymnasieskola

61 st

Antal elever i annan gymnasieskola

851 st

Kostnader äldreomsorg

Äldreomsorg, 20 kr


Kostnad per boendeplats på vård- och omsorgsboende

774 000 kr

Invånare 65 år och äldre

4 391 st

Antal personer som har hemvård

260 st

Antal platser i särskilt boende

157 st 

Kostnader kultur och fritid

Kultur och fritid, 6 kr


Antal besök på biblioteket

139 875 st

Antal utlånade media på biblioteket

147 137 st

Antal besök på Djupadalsbadet

151 023 st

Kostnader arbetsmarknads- och flyktingverksamhet

Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet, 1 kr


Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärd

259 st

Antal flyktingmottagna personer

53 st