Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen omfattar både kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och kommunens bolag.

Kumla kommun har två helägda bolag, Kumla Bostäder AB med dotterbolaget Drivbänken i Örebro AB, och Kumla Fastigheter AB. Kumla Bostäder AB äger också 50 procent i PeKum AB tillsammans med Peab Bostad AB.

Kommunen är också delägare till 50 procent i Scantec AB där den resterande delen ägs av Region Örebro läns förvaltning AB. I Vätternvatten AB äger Kumla kommun 10,8 procent. KumBro Utveckling AB, med dotterbolagen KumBro Stadsnät AB och KumBro Vind AB, ägs till 20 procent av Kumla kommun och till 80 procent av Örebro kommun. KumBro Utveckling AB äger i sin tur 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB. Kumla kommun är också medlem i kommunalförbundet Nerikes Brandkår med en ägarandel på 11,2 procent.

Organisationsschema för den kommunala koncernen

Klicka på bilden för större version.