Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hundralappen

Kumla kommuns verksamheter kostar tillsammans cirka 1 671 miljoner kronor. Pengarna är dels den skatt som kommuninvånarna betalar och dels bidrag från staten.

Skattemedel

Drygt 59 kr av hundralappen är skatt som betalas in från kommuninvånarna.

Statsbidrag

Nästan 27 kr av hundralappen kommer från staten genom olika bidrag.

Andra inkomster

14 kr av hundralappen kommer in till kommunen genom exempelvis hyror och arrenden, avgifter i barnomsorgen, äldreomsorg och för avgifter för vatten och avlopp.

Här nedanför kan du se hur en hundralapp används i Kumla kommun:

Cirkeldiagram som beskriver hur kommunens pengar är fördelade mellan olika verksamheter

Kostnader

Kostnader förskoleverksamhet inklusive fritidshem

Förskoleverksamhet inklusive fritidshem, 15 kr


Kostnad för en plats i förskolan

117 000 kr

Antal barn 1-5 år

1 411 st

Andel av barn i förskoleåldern som går i förskola

94 %Kostnad för en plats på fritidshem

30 000 kr

Antal barn 6-12 år

2 149 st

Andel av barn i skolålder som går på fritidshem

58 %

Kostnader grundskola

Grundskola, 23 kr


Kostnad för en plats i grundskolan

102 000 kr

Antal barn 6-15 år

2 947

Andel barn som når behörighet till gymnasiet

81 %

Kostnader gymnasieskola

Gymnasieskola, 10 kr


Kostnad för en plats i gymnasieskola

144 000 kr

Antal barn/ungdomar 16-18 år

813 st

Antal elever i egen gymnasieskola

59 st

Antal elever i annan gymnasieskola

867 st

Kostnader äldreomsorg

Äldreomsorg, 20 kr


Kostnad per boendeplats på vård- och omsorgsboende

808 000 kr

Invånare 65 år och äldre

4 326 st

Antal personer som har hemvård

297 st

Antal platser i särskilt boende

158 st 

Kostnader kultur och fritid

Kultur och fritid, 6 kr


Antal besök på biblioteket

214 951 st

Antal utlånade media på biblioteket

146 854 st

Antal besök på Djupadalsbadet

206 609 st

Kostnader arbetsmarknads- och flyktingverksamhet

Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet, 1 kr


Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärd

267 st

Antal flyktingmottagna personer

65 st