Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Fakta om Kumla

Här kan du ta del av den kommunala koncernens intäkter, kostnader, årets resultat, soliditet och långfristiga låneskuld. Men också mandalfördelning samt intäkternas och kostnadernas fördelning.

Målade händer
En tabell som visar den kommunala koncernens intäkter, kostnader, resultat, soliditet och låneskuld.
Tabell som visar kommunens intäkter, kostnader, årets resultat, soliditet och mycket mer.
Mandatfördelning 2018-2022

Mandatfördelning


Socialdemokraterna

15

Moderaterna

8

Sverigedemokraterna

7

Liberalerna

5

Centerpartiet

4

Kristdemokraterna

3

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

1

Intäkternas fördelning

Intäkternas fördelning


Taxor och avgifter

6,2 %

Bidrag från staten

7,7 %

Skatteintäkter

58,5 %

Generella statsbidrag och utjämning

18,7 %

Övriga intäkter

8,9 %

Kostnadernas fördelning

Kostnadernas fördelning


Personal

64,2 %

Köp av verksamhet

11,5 %

Avskrivningar

4,0 %

Externa hyror

3,3 %

Övriga kostnader

17,0 %