Hundralappen

Kumla kommuns verksamheter kostar tillsammans cirka 1 240 miljoner kronor. Pengarna är dels den skatt som kommuninvånarna betalar och dels bidrag från staten.

Skattemedel

Drygt 58 kr av hundralappen är skatt som betalas in från kommuninvånarna.

Statsbidrag

Nästan 27 kr av hundralappen kommer från staten genom olika bidrag.

Andra inkomster

15 kr av hundralappen kommer in till kommunen genom exempelvis hyror och arrenden, avgifter i barnomsorgen, äldreomsorg och för avgifter för vatten och avlopp.

Här nedanför kan du se hur en hundralapp används i Kumla kommun:

Cirkeldiagram som beskriver hur kommunens pengar är fördelade mellan olika verksamheter

Kostnader

Skriv tabellbeskrivning här

Förskoleverksamhet inkl. fritidshem, 15 kr


Kostnad för en plats i förskolan

114 000 kr

Antal barn 1-5 år

1 408 st

Andel av barn i förskoleåldern som går i förskola

93 %Kostnad för en plats på fritidshem

28 000 kr

Antal barn 6-12 år

2 095 st

Andel av barn i skolålder som går på fritidshem

60 %

Skriv tabellbeskrivning här

Grundskola, 23 kr


Kostnad för en plats i grundskolan

104 000 kr

Antal barn 6-15 år

2 906

Andel barn som når behörighet till gymnasiet

86,3 %

Skriv tabellbeskrivning här

Gymnasieskola, 10 kr


Kostnad för en plats i gymnasieskola

139 000 kr

Antal barn/ungdomar 16-18 år

825 st

Antal elever i egen gymnasieskola

127 st

Antal elever i annan gymnasieskola

815 st

Skriv tabellbeskrivning här

Äldreomsorg, 20 kr


Kostnad per boendeplats på vård- och omsorgsboende

808 000 kr

Invånare 65 år och äldre

4 290 st

Antal personer som har hemvård

319 st

Antal platser i särskilt boende

158 st 

Skriv tabellbeskrivning här

Kultur och fritid, 6 kr


Antal besök på biblioteket

221 312 st

Antal utlånade media på biblioteket

151 292 st

Antal besök på Djupadalsbadet

227 154 st

Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet, 2 kr


Antal personer som deltagit i arbetsmarknadsåtgärd

267 st

Antal flyktingmottagna personer

106 st