Fakta om Kumla

Antal invånare, mandatfördelning och skattesats.

Målade händer
Skriv tabellbeskrivning här

Antal invånare


2013

20 904

2014

21 016

2015

21 154

2016

21 334

2017

21 506

2018

21 640

Skriv tabellbeskrivning här

Mandatfördelning


S

15

M

8

SD

7

L

5

C

4

KD

3

V

2

MP

1

Skriv tabellbeskrivning här

Skattesats

2018

2017

2016

Kommunen

21,60

21,60

20,80

Regionen

11,55

11,55

11,55

Totalt

33,15

33,15

32,25