Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Brottsförebyggande rådets hederspris

Händer som formar ett hjärta

Hederspriset delas ut till den eller de privatpersoner i Kumla kommun som demonstrerat gott föredöme, omtanke och solidaritet på något sätt.

Om priset

Kumla kommun har beslutat att instifta en utmärkelse för att uppmärksamma personer som gör goda handlingar som exempelvis att rädda liv, förebygga eller förhindra brott liksom främja en ökad trygghet.

Utmärkelsen ska ses som ett stöd och erkännande till den som agerat men också tjäna till att ge hopp och kraft till andra. Utmärkelsen delas ut av det lokala brottsförebyggande rådet.

Kriterier

Utmärkelsen tilldelas den eller de privatpersoner i Kumla kommun (som på sin skola, på sin arbetsplats eller ute i samhället) som genom sin handling demonstrerat gott föredöme, omtanke och solidaritet genom att bidra till något av följande:

  • Livräddning
  • Förhindrat skada på person/egendom
  • Motverkat våld
  • Motverkat rasism
  • Förebyggt eller förhindrat brott
  • Agerat för ökad trygghet

I bedömningen ska hänsyn tas till individens förutsättningar att kunna agera utifrån ålder, kön, funktionsnedsättning och bakgrund.

Nominering

Allmänheten kan nominera kandidater som gör goda insatser enligt ovan nämnda kriterier via e-tjänst eller direkt till kommunens servicecenter. Nominering kan ske löpande under hela kalenderåret.

I nomineringen ska en motivering finnas.

Beslutanderätt

Kommunstyrelsen beslutar vem eller vilka kandidater som ska få utmärkelsen efter rekommendation från det lokala brottsförebyggande rådets styrgrupp. I rådet sitter representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten som har goda kunskaper om lagar och regler inom sina verksamhetsområden.

Utmärkelse

Utmärkelsen delas ut årligen, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i mars och handlingen ska vara utförd under kalenderåret innan. Utmärkelsen inrättas från och med 1 januari 2017 och första gången utmärkelsen delas ut är 2018.