Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa om hur Kumla kommun arbetar proaktivt med att förebygga brott.

Kumla kommun arbetar tillsammans med polisen och räddningstjänsten i Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brottsförebyggande rådet (Brå) består av representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen. Tillsammans arbetar vi för att Kumla kommun ska vara en trygg och säker kommun att vistas i.