Brottsförebyggande arbete

Kumla kommun arbetar proaktivt med att förebygga brott. Det gör vi tillsammans med polisen och räddningstjänsten i Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brottsförebyggande rådet (Brå) består av representanter från kommunen, räddningstjänsten och polisen. Tillsammans arbetar vi för att Kumla kommun ska vara en trygg och säker kommun att vistas i.