Valnämndens kansli

Valnämndens kansli ser till att det som valnämnden har beslutat också blir genomfört. Det är kansliet som ansvarar för alla praktiskt inför valdagen.

Valnämndens kansli bereder ärenden till nämnden. De ser till att det finns personer som jobbar under valdagen och att de har fått den utbildning som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Kansliet har också ansvar för att se till att den förtida röstningen fungerar. Det är också kansliet som ansvarar för att röstsedlarna förvaras säkert och överlämnas till länsstyrelsen.