Kommunal anslagstavla

Välkommen till Kumla kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning.

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

På Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats kan du läsa mer om laglighetsprövning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går till enligt 13 kapitlet, kommunallagen (2017:725). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2023-06-01.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-06-01 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-22.Tillkännagivandet är publicerat: 230601-230622Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2023-05-31.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-31 och finns förvarat på Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-21.Tillkännagivandet är publicerat: 230531-230621.Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadshusetProtokoll från Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2023-05-31 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från nämnd för livslångt lärande, 2023-05-10.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-31 och finns förvarat på förvaltning för livslångt lärande, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-21.Tillkännagivandet är publicerat: 230531-230621Förvaringsplats: Förvaltning för livslångt lärande, stadshusetProtokoll från nämnd för livslångt lärande, 2023-05-10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Underrättelse


  Detaljplan för Gröna Sörby, etapp 2


  Efter genomförd granskning har ett granskningsutlåtande över inkommande yttranden sammanställts. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.
  Planen kommer att behandlas för antagande vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 8 juni 2023. Handlingar i ärendet finns här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Underrättelse Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämnden, 2023-05-25.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-26 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-16.Tillkännagivandet är publicerat: 230526-230616Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshusetProtokoll från socialnämnden, 2023-05-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-15-16.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-25 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-15.Tillkännagivandet är publicerat: 230525-230615Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, stadshusetProtokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-05-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2023-05-10.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-10 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-12.Tillkännagivandet är publicerat: 230522-230612Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2023-05-17.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-17 och finns förvarat på socialförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-07.Tillkännagivandet är publicerat: 230517-230607Förvaringsplats: socialförvaltningen, stadshuset
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Kumla kommun


  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2023-05-03.


  Protokoll är tillkännagivet 2023-05-11 och finns förvarat på kommunledningsförvaltningen, stadshuset. Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2023-06-01.Tillkännagivandet är publicerat: 230511-230601Förvaringsplats: kommunledningsförvaltningen, stadshusetProtokoll från kommunstyrelsen, 2023-05-03 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.