vårt Kumla

vårt Kumla heter magasinet som tre gånger om året delas ut till kommunens samtliga hushåll.

Magasinet finns även att läsa digitalt samt att lyssna på.

Trevlig läsning!

Framsidan på vårt Kumla nummer 1 2022