Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Om Kumla

Kumla kommun kan ses både ur ett medborgar- respektive ett medarbetarperspektiv.

Kumla kommun ur ett medborgarperspektiv

Kumla kommun har en vision om att vara liiitebättre.

I Kumla kommun strävar vi alltid efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Här finns en kommun som kan, vill och törs satsa. I Kumla finns plats för alla, såväl gammal som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet. Kumla är kommunen på barnens sida. Här finns god och genomtänkt verksamhet från de första stegen till vuxenvärlden. Skola och fritid, kultur och natur, för kropp och hjärna.

Kumla – en blomstrande kommun!

Kumla kommun ur ett medarbetarperspektiv

Kumla kommun har omkring 2 200 anställda fördelade på fem förvaltningar.

Den största förvaltningen är förvaltning för livslångt lärande som har cirka 800 medarbetare och den minsta är kultur- och fritidsförvaltningen med omkring 80 medarbetare. Socialförvaltningen har cirka 700 medarbetare, samhällsbyggnadsförvaltningen har cirka 200 medarbetare och under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen med cirka 200 medarbetare.