Borgerlig vigsel

Kumla kommun erbjuder möjlighet att ingå borgerlig vigsel i stadshuset, men också på annan plats i kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren. Här finns information om hur det går till.

Brudpar på en grön äng

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop. En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni och precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Äktenskapet är könsneutralt, dvs två personer av olika eller samma kön kan gifta sig med varandra. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och kommunen underrättar Skatteverket om vigseln.

Bokning av vigsel

I Kumla kommun har vi inga bestämda tider för vigsel utan försöker tillmötesgå era önskemål. Därför är det bra om ni kontaktar oss i god tid, minst 4 veckor innan önskat datum och att ni då har förslag på tid, plats och önskemål om vigselförrättare. Väljer ni att viga er i Stadshuset så sker vigseln i Bielkemässen.
 
Bielkemässen
Bielkemässen finns i Stadshuset vid torget i Kumla. I lokalen finns högtalare där man kan koppla in sin smartphone eller surfplatta om man vill spela musik. Det finns också en vanlig CD-spelare.

Interiörbild från Bielkemässen
Interiörbild från Bielkemässen

Hindersprövning

Innan vigseln ska hindersprövning utfärdas av Skatteverket. Kontakta Skatteverket i god tid. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar måste ha kommit in till Kumla kommun senast en vecka före datum för vigseln.
 
Tänk på att handlingarna bara är giltiga i fyra månader.
 
Kommunen underrättar Skatteverket när vigseln är genomförd. Eventuellt namnbyte görs också via Skatteverket.

Vittnen

Två vittnen ska vara närvarande vid vigseln. Vittnena måste vara fyllda 18 år. Antingen tar brudparet med sig egna vittnen eller om vigseln sker på stadshuset under kontorstid kan personal från kommunen vara vittnen. Släkt och familj är godkända som vittnen. Vittnens namn och adress skickas in tillsammans med hindersprövning och vigselintyg till Kumla kommun.

Tolk

Om ni är i behov av tolk så ordnar ni detta själva.

Kostnad

Borgerlig vigsel är kostnadsfri om båda eller någon av er är folkbokförd i Kumla kommun. Om båda bor i en annan kommun kostar det 600 kronor. Avgiften är inte återbetalningsbar vid av- eller ombokning.

Vigselförrättare

Den borgerliga vigseln förrättas av vigselförrättare i kommunens regi. Vigselförrättare i Kumla kommun är:

 • Thage Arvidsson (opolitisk)
 • Hans Boskär (opolitisk)
 • Annika Hallberg (opolitisk)
 • Ann-Charlotta Brandett (opolitisk)
 • Andreas Brorsson (S)
 • Annica Sjöqvist (S)
 • Katarina Hansson (S)
 • Dan-Åke Moberg (S)
 • Oskar Svärd (M)
 • Karin Johnson (M)
 • Kajsa Rosén (L)
 • Christian Liljenhed (L)
 • Magnus Ivarsson (L)
 • Per Holm (KD)
 • Alexandra Werme Van Langenberg (SD)

Vigselförrättarna har utsetts av Länsstyrelsen i Örebro Län.

Byta namn

Om någon av er ska ändra sitt efternamn ansöker ni om namnbyte hos Skatteverket.