Bielkemässen

Här kan du läsa om Bielkemässen som finns i Kumla kommuns stadshus sedan oktober 2009.

Bielkemässen

Kumla kommun har tillgång att använda Bielkemässen som representationsvåning. Innehållet i lokalerna har lämnats av Livregementets grenadjärers officerskår till Kumla kommun mot att de får ha egna aktiviteter på mässen.

Har sitt ursprung i Sannahed

Bielkemässen tillkom 1912 i samband med att Kungl Livregementets grenadjärer, I3, flyttade från Sannahed till Örebro där den var belägen fram till 2006.

Mässen har alltid varit en mötesplats för officerarna

Här har in- och utryckningsmiddagar genomförts vid de krigsförbandsvisa övningarna, här utbildades kadetterna, under mässdirektörens ledning, i vett och etikett och här sammanträdde man under överstens ordförandeskap i kårangelägenheter. Här undervisades om regementets historia, det dubbla arvet från Livregementet och Nerike-Värmlands regemente. På mässen ägde också lillejularna rum, årets julfest med subalternernas revy om vad de högre officerarna haft för sig under det gångna året. Nya kårmedlemmar hälsades och avgående avtackades högtidligen i mässens kungasalong till tonerna av Regementets marsch respektive Våra vita grenadjärer.