Enkät om Kumlaportalen

Vi kommunikatörer är nyfikna på hur du som medarbetare använder och upplever Kumlaportalen.

Brödtext

Var arbetar du?
Categories


Har du en chefsroll?
Har du en chefsroll?


Genom vilka kanaler får du information från din närmsta chef?
Multiple selection

På vilket sätt skulle du helst vilja få informationen?
På vilket sätt skulle du helst vilja få informationen?


På vilket sätt får du information från kommunens ledning?
Multiple selectionHur ofta besöker du Kumlaportalen?
Hur ofta besöker du Kumlaportalen?Om du läser nyheter på Kumlaportalen, vilka lockar dig?
Multiple selection


Om du är med i några samarbetsytor på Kumlaportalen, på vilket sätt använder ni ytan?
Multiple selection
Vad har du nytta av på Kumlaportalen?
Multiple selection