13 trender som påverkar Sverige 2018 med sikte på 2030

Här följer 13 trender i spåren av dessa förändringskrafter som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tror påverkar utvecklingen i Sverige fram mot år 2030.

Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.