eBlomlåda

I den här spaningen ges en samlad beskrivning av drivkrafter och trender inom digitalisering som påverkar vår kommun.

Kunskap om omvärlden är väsentlig för att vi ska kunna förflytta oss mot vår vision och driva utveckling i riktning mot fastställda mål. Vi behöver ständigt fundera på vad våra invånare värderar och vad som påverkar oss för att kunna göra rätt saker och utvecklas på rätt sätt. Spaningen hjälper oss att bättre förstå och förutse framtida utmaningar och möjligheter. Den visar också vad vi behöver satsa på när vi fattar viktiga strategiska beslut. Världen ändrar sig hela tiden och det måste vi förhålla oss till.

Framtiden kräver att vi ser och förstår dagens stora trender som den snabba urbaniseringen, en åldrande befolkning, klimatsituationen och den nya teknologin. I förlängningen handlar det om att skapa en grund för olika medvetna handlingsalternativ och att bygga en framtidskarta vi kan orientera oss efter. 

MEGATRENDER

Vi pekar ut fem megatrender som tvingar fram förändring på ett övergripande sätt. Dessa megatrender driver utvecklingen framåt och påverkar hela världen, om än på olika sätt. Megatrenderna driver således på utveckling inom alla områden. Det gör att digitalisering ska ses utifrån ett horisontellt perspektiv som inte går att välja bort inom några områden i Kumla kommun.

  1. Globalisering
  2. Demografiska förändringar
  3. Värderingsförändringar
  4. Klimatförändringar
  5. Digitalisering

TRENDER INOM DIGITALISERING

Vi pekar ut några trender inom området digitalisering. Dessa trender är saker som är på gång inom digitalisering och ger oss nya möjligheter att skapa en bättre service för våra medboragare och företagare. Inom några år kommer dessa sannolikt att vara självklara för de flesta.

INLEDNING

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport eBlomlåda 2017.pdf 1.6 MB 2018-05-15 16.14
Omvärldsspaning tema digitalisering.pdf 1.5 MB 2018-05-15 16.17
Rapport eBlomlåda 2018 med bilaga.pdf 1.7 MB 2019-09-05 11.20