Valsedlar

Här kan du hitta information om utläggning av valsedlar.

Kommunen ansvarar för att lägga ut valsedlar för de partier som i något av de senaste två valen till Europaparlamentet fått fler än 1% av rösterna.

Kommunen ska också se till att det finna blanka valsedlar i röstnings- och vallokaler.

Partierna har ansvar för att vid behov lämna ytterligare valsedlar till röstmottagarna.

Partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda kan också lämna valsedlar till röstmottagarna i kommunens vallokaler från klockan 07.30 på valdagen. Det är sedan röstmottagarna som placerar ut valsedlarna i valsedelställen.

Röstmottagarna ansvarar för att vid behov fylla på i valsedelställen av de valsedlar partierna levererat.

Partierna har ansvar för att vid behov lämna ytterligare valsedlar till röstmottagarna.

Vallokaler i Kumla kommun

Valdistrikt

Vallokal

Hällabrottet

Tallängens skola, matsalen, Carléns väg 3, Hällabrottet

Åbytorp-Hardemo

Stene skola, matsalen, Fjugestavägen 20, Åbytorp

Haga

Hagaskolan, matsalen, Hagagatan 8, Kumla

Malmen

Malmens skola, matsalen, Andréns väg 19, Kumla

Fylsta

Fylsta skola, matsalen, Villagatan 26, Kumla

Stadshuset

Stadshuset, Torget 1, Kumla

Åsen

Kumla skofabrik, Södra Kungsvägen 1, Kumla

Skogstorp

Skogstorpsskolan, Mastgatan 7, Kumla

Kumlaby

Kumlaby skola, Korstagatan 1, Kumla

Ekeby-Kvarntorp

Bygdegården, Ekebygatan 14, Ekeby

Sörby

Matildelunds förskola, Täbyvägen 25, Kumla

Vialund

Vialundskolan, stora entrén, Viagatan 5