Valsedlar

Valsedlar ska finnas på alla ställen där du kan rösta.

Valsedlarna är färgkodade för att visa vilket val de gäller för:

  • Vita – kommunen
  • Blå – regionen
  • Gula – riksdagen
  • Vita – Europaparlamentet

Det står också utskrivet på valsedeln vilket val och vilket område den gäller för, till exempel en viss valkrets.

Det finns olika typer av valsedlar. Dessa är partivalsedlar, namnvalsedlar och blanka valsedlar.

Mer infomration om valsedlar finns på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till partier

Valnämnden ansvarar för att lägga ut partivalsedlar för de partier som i något av de två senaste riksdagsvalen till fått fler än 1 procent av rösterna. Valnämnden ser också till att det finna blanka valsedlar i röstnings- och vallokaler. För namnvalsedlar för dessa partier samt för samtliga valsedlar för övriga partier gäller att valsedlar lämnas av partierna till respektive röstnings- och vallokal. För röstningslokalerna görs det under lokalernas öppettider. För vallokalerna på valdagen är det möjligt att lämna valsedlar från klockan 7.30. Observera att det inte är tillåtet att ha partisymboler eller att propagera för ett parti närmare än 25 meter från lokalerna.

Det är röstmottagarna som placerar ut valsedlarna i valsedelställen efter att partierna har lämnat dem till röstmottagarna. Röstmottagarna ansvarar för att vid behov fylla på i valsedelställen av de valsedlar partierna levererat. Om valsedlarna tar slut i en lokal kan valkansliet informera aktuellt parti om det. Det är dock partiernas ansvar att leverera fler valsedlar. Om ditt parti önskar att valnämndens kansli vid behov kontaktar dig och ditt parti om detta behöver telefonnummer lämnas till valkansliet. Kontakt: valnamnd@kumla.se.