Valdistrikt Stadshuset

Avfasad trottoarkant. Parkering länger bort än 10 meter. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns på Torget och Trädgårdsgatan. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ingen tröskel. Automatisk dörröppning.

Vallokal Stadshuset