Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valdistrikt Stadshuset

Avfasad trottoarkant. Parkering länger bort än 10 meter. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns på Torget och Trädgårdsgatan. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ingen tröskel. Automatisk dörröppning.

Vallokal Stadshuset