Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valdistrikt Sörby

Ej automatisk dörröppning, begär vid behov hjälp från röstmottagare.

Vallokal Matildelund