Valdistrikt Skogstorp

Ingen trottoar. Parkering längre bort än 10 meter från entré. En markerad plats för rörelsehindrade. Angöringsplats högst 5 meter från entré. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Automatisk dörröppning.

Vallokal Skogstorp