Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valdistrikt Malmen

Använd ingången från skolgården. Ingen trottoarkant. Parkering på skolgården mindre än 10 meter från entré. Inga särskilt markerade platser för rörelsehindrade. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Dörrtröskel 1 cm. Påkalla hjälp från valförrättare. Automatisk dörröppning.

Malmen skola, fasad och entré