Valdistrikt Malmen

Använd ingången från skolgården. Ingen trottoarkant. Parkering på skolgården mindre än 10 meter från entré. Inga särskilt markerade platser för rörelsehindrade. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Dörrtröskel 1 cm. Påkalla hjälp från valförrättare. Automatisk dörröppning.

Malmen skola, fasad och entré