Valdistrikt Kumlaby

Avfasad trottoarkant. Parkering längre bort än 10 meter från entré.  Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Ramp, lutning högst 5 cm per meter. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Automatisk dörröppning.

Vallokal Kumlaby