Valdistrikt Hällabrottet

Avfasad trottoarkant. Parkering längre bort än 10 meter, men rörelsehindrade kan köra in och parkera på skolgården. Angöringsplats högst 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Automatisk dörröppning.

Vallokal Hällabrottet