Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valdistrikt Hällabrottet

Avfasad trottoarkant. Parkering längre bort än 10 meter, men rörelsehindrade kan köra in och parkera på skolgården. Angöringsplats högst 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Automatisk dörröppning.

Vallokal Hällabrottet