Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Valdistrikt Haga

Avfasad trottoarkant. Parkering längre bort än 10 meter. Rörelsehindrade kan parkera på skolgården. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ingen dörrtröskel. Automatisk dörröppning.

Vallokal Haga