Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valdistrikt Haga

Avfasad trottoarkant. Parkering längre bort än 10 meter. Rörelsehindrade kan parkera på skolgården. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ingen dörrtröskel. Automatisk dörröppning.

Vallokal Haga