Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Valdistrikt Fylsta

Trottoarkant vid Skolvägen och Villagatan. Ingen trottoarkant vid Södergatan. Parkering längre bort än 10 meter från entré. 20 parkeringsplatser. Inga markerade platser för rörelsehindrade. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ingen dörrtröskel. Ej automatisk dörröppning, påkalla hjälp från valförrättare.

Vallokal Fylsta