Valdistrikt Fylsta

Trottoarkant vid Skolvägen och Villagatan. Ingen trottoarkant vid Södergatan. Parkering längre bort än 10 meter från entré. 20 parkeringsplatser. Inga markerade platser för rörelsehindrade. Angöringsplats mindre än 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ingen dörrtröskel. Ej automatisk dörröppning, påkalla hjälp från valförrättare.

Vallokal Fylsta