Valdistrikt Åsen

Avfasad trottoarkant. 30 parkeringsplatser, varav 3 platser för rörelsehindrade mindre än 10 m från entrén. Angöringsplats högst 5 meter från entré. Ramp max 5 cm höjdskillnad per meter. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Dörrtröskel höjd 1 cm. Automatisk dörröppning. Öppningsknapp på max 90 cm höjd.

Vallokal Åsen