Valdistrikt Åbytorp-Hardemo

Avfasad trottoarkant. Parkering längre bort än 10 meter men rörelsehindrade kan köra in och parkera bredvid entrén till matsalen. Angöringsplats högst 5 meter från entré. Entré i markplan. Entrédörr passagemått större än 86 cm. Ej automatisk dörröppning, påkalla hjälp från valförrättare.

Vallokal Åbytorp