Röstning utomlands

Röstning utomlands kan ske på svensk ambassad eller konsulat med början tidigast 24 dagar före valdagen.

Det är också möjligt att brevrösta var man än befinner sig utomlands. En brevröst får göras i ordning tidigast 45 dagar innan valdagen.

Valmyndigheten sänder under andra halvan av mars ut brevröstningsmaterial till alla utlandssvenskar som bor utanför Europa och som kan antas vara röstberättigade i årets val till Europaparlamentet. Den som på grund av tillfällig utlandsvistelse vill brevrösta måste själv beställa brevröstningsmaterial från valmyndigheten eller svensk ambassad.

Den som flyttar ut ur landet behåller sin rösträtt i tio år. Röstkort och övrig valinformation skickas till den adress som uppgavs på flyttanmälan. För att behålla sin rösträtt utöver denna tioårsperiod eller för att få röstkortet till ny adress om man flyttat måste man anmäla detta. Anmälan görs på en särskild blankett som skickas in till skattemyndigheten. Blanketten finns att hämta på valmyndighetens hemsida.