Personröst

Som väljare röstar du på ett parti men du har också möjlighet att kryssa en person från det parti du väljer att rösta på.

Som väljare röstar du på ett parti men har också inom ramen för partivalet möjlighet att samtidigt påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Du kan avge en personröst genom att kryssa för en av kandidaterna på valsedeln. Bara en kandidat får markeras. Markeringen ska göras i rutan framför kandidatnamnet.

Du kan också personrösta om du använder en partivalsedel eller en blank valsedel. Om du använder en partivalsedel skriver du kandidatens namn, och om du använder en blank valsedel skriver du partiets namn och kandidatens namn.

Partierna kan låsa sina listor

Har ett parti anmält sina kandidater innebär det att partiet har låst sin lista från att väljare kan nominera andra kandidater. Du kan då bara personrösta på de personer som finns på partiets lista. Det framgår längst upp på valsedeln, ovanför kandidatnamnen, om kandidaterna är anmälda.                          

Nominera en person som inte finns på listan

Om partiet inte har anmält sina kandidater innebär det att du kan nominera en annan kandidat för partiet än de som står på de tryckta namnvalsedlarna. Skriv partiets namn och den person du vill se vald på en blank valsedel.

För att din personröst ska räknas måste personen samtycka till kandidaturen genom att lämna en särskild blankett till Länsstyrelsen senast fredagen före valdagen.

Så här räknas personrösterna

Vid räkning av personröster tas endast hänsyn till valsedlar där en kandidat är förkryssad. En valsedel utan något personkryss, eller med fler än en förkryssad kandidat, påverkar således inte personvalet.

Om väljaren strukit över ett eller flera namn på valsedeln saknar det betydelse vid sammanräkningen. Om ett parti har registrerat partibeteckning och anmält sina kandidater kan väljaren inte heller lägga till kandidatnamn på valsedlarna. Vid sammanräkningen bortses från namn som skrivits till på sådana valsedlar.